Lanka Ads, Sl-ads.com sl ads

🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♀️Colombo Number 01 VIP Mantra Meditation Center🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♀️

  Colombo  | Personal  |  2 months ago

  0773813666


Copy Phone No

Clear Mind Meditation Center -Dehiwala
මෙම යෝග ක්‍රමය ශරීරය පිළිබඳ සිහිය වැඩි කරමින් එය ලිංගික ප්‍රදේශ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් දෙදෙනෙකු අතර විවේකය, උද්දීපනය සහ සම්බන්ධතාවය අරමුණු කරගත් කාමුක යෝගයකි.
ඔබගේ ලිංගික හැකියාවන් හා ශක්තින් වැඩිකරන Mantra /Tantric සහ Osho ක්‍රියාකාරකම් මෙම session එක තුල ඇතුලත් වේ.

අප ආයතනය දෙහිවල පිහිටා ඇත.

මෙම අභ්‍යාස සදහා අපගේ යෝග පුහුණුවරියන්ගේ ( අවු. 20 - 25 අතර ) සහාය ඔබට ලැබෙනු ඇත .

ලිංගික ශක්තිය හා කාලය වර්ධනය කරන විශේෂ ස්පර්ශ හා Mantra / Tantra අභ්‍යාස අඩංගු වේ.

දැන් සතියේ දින 7 ම උදේ 9 සිට රාත්‍රි 6 දක්වා විවෘතයි .

⏰සැසි කාලය : විනාඩි 40
පළමු අදියරේ සැසිය රු3000/=
දෙවන අදියරේ සැසිය රු5000/=

❄️❄️වායුසමනය කල කාමර පහසුකම් සහිතයි.❄️❄️

📞ඔබගේ හමුවීම සහ වේලාව සැකසීමට කරුණාකර සඳහන් කර ඇති සහ පහත අංකයට අමතන්න.
☎️0773813666

කරුණාකර අනවශ්‍ය හා අසභ්‍ය දේ විමසීමෙන් වළකින්න .

Hello colombo

This form of yoga is an erotic yoga that aims to relax, arouse and connect between two people, with a focus on the ual areas, increasing awareness of the body.
This session includes Mantra/Tantric and Osho activities that increase your ual abilities and strength. Our company is located in Dehiwala.

You will get the support of our yoga practitioners (between 20-25 years) for these exercises.

Contains special touches and Mantra/Tantra exercises that develop ual energy and timing.

Now open 7 days a week from 9am to 6pm.

⏰ Session duration: 40 minutes
First phase session Rs.3000/=
Second phase session Rs.5000/=

❄️❄️Air-conditioned rooms with facilities.❄️❄️

📞Please call the number mentioned and below to arrange your appointment and time.
☎️0773813666

Please avoid unnecessary and obscene questions.

க்ளியர் மைண்ட் தியான மையம் - தெஹிவளை
யோகாவின் இந்த வடிவம் ஒரு சிற்றின்ப யோகா ஆகும், இது இரண்டு நபர்களிடையே ஓய்வெடுக்கவும், தூண்டவும் மற்றும் இணைக்கவும், பாலியல் பகுதிகளில் கவனம் செலுத்தி, உடலின் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும்.
இந்த அமர்வில் உங்கள் பாலியல் திறன்களையும் வலிமையையும் அதிகரிக்கும் மந்திரம்/தாந்திரிகம் மற்றும் ஓஷோ நடவடிக்கைகள் அடங்கும்.
எமது நிறுவனம் தெஹிவளையில் அமைந்துள்ளது.

இந்தப் பயிற்சிகளுக்கு எங்கள் யோகா பயிற்சியாளர்களின் (20-25 ஆண்டுகளுக்கு இடையில்) ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.

பாலியல் ஆற்றலையும் நேரத்தையும் வளர்க்கும் சிறப்புத் தொடுப்புகள் மற்றும் மந்திர/தந்திரப் பயிற்சிகள் உள்ளன.

இப்போது வாரத்தில் 7 நாட்களும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திறந்திருக்கும்.

⏰ அமர்வு காலம்: 40 நிமிடங்கள்
முதல் கட்ட அமர்வு ரூ.3000/=
இரண்டாம் கட்ட அமர்வு ரூ.5000/=

❄️❄️ வசதிகளுடன் கூடிய குளிரூட்டப்பட்ட அறைகள்.❄️❄️

📞உங்கள் சந்திப்பையும் நேரத்தையும் ஏற்பாடு செய்ய குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும் கீழே உள்ள எண்ணை அழைக்கவும்.
☎️0773813666
මුදල් ගෙවීමට පෙර, කරුණාකර ඔබට ලබාදෙන බැංකු ගිණුම් අංක, Ez cash හෝ M cash අංක ව්‍යාජ ගිණුම් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේදැයි පහතින් පරීක්ෂා කරන්න.
Before making the payment, please check below whether the bank account numbers, Ez cash or M cash numbers given to you are identified as fake accounts.
பணம் செலுத்தும் முன், உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு எண்கள், Ez Cash அல்லது M Cash எண்கள் போலி கணக்குகள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதா என்பதை கீழே சரிபார்க்கவும்.

Click to Check is a fake accountභාණ්ඩ සහ සේවා ලබා ගැනීමට පෙර හෝ ගනුදෙනුව තහවුරු වන තුරු මුදල් දීමෙන් වළකින්න. සියලුම ගෙවීම් පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න.

Avoid giving money before receiving Products and services or until the transaction is confirmed. Be careful with all payments.

full service දැන්වීම් සදහා හමුවීමට ප්‍රථම මුදල් ගෙවීමට තරම් මෝඩයෙකු නොවන්න.

Don't be a fool to pay before meeting for full service ads.

ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු. මෙය නිදහස් වෙබ් අඩවියකි.
කරුණාකර ගෙවීම් (බැංකු, ජංගම, ආදිය) ගැන ඉතා සැලකිලිමත් වන්න. මුදල් මාරු කිරීමට අනන්‍යතා තොරතුරු ලබා ගන්න.
අපි සපයන්නේ මාර්ගගත වෙළඳ දැන්වීම් පමණි. ඔබේ ගනුදෙනු සඳහා අපි වගකිව යුතු නොවේ.
Please be very careful about payments (Bank, Mobile, etc). Do a video call or get identity details before transfer money. 
We only provide online advertising.
We are not responsible for your transactions.